Sosyal Medya

Engagement & Gamification servisleri, oyun benzeri mekaniklerin ( puan, rozet, skor tablosu vb. ) loyalty amaçlı kullanılması.
Kullanıcılar oyun oynar gibi süreçlere entegre edilirler. Ve neticesinde kullanıcı davranışları sizin belirlediğiniz amaçlar doğrultusunda farklılaşır / değişir ve sizin bunları monitör etmeniz sağlanır.

 

 

Neden Sosyal Medya? Çünkü artık:

 • İnternet üzerinde sosyalleşiyoruz.
 • Sadece Facebook, dünyada 975.943.960 kişi tarafından kullanılıyor. Türkiye bu kullanımda 32.131.260 kişi ile %3,3’lük bir paya sahip.
 • Özel günlerimizi sosyal medya üzerinden kutluyoruz.
 • Yaptığımız işlerden / hayatımızdan bahsediyoruz.
 • Duygusal bağ kuruyoruz.

Sosyal medya, kullanıcılara:

 • Kendini ifade etme (self-express)
 • İletişim kurma (connect)
 • Yarışma (compete)
 • İşbirliği yapma (collaborate)
 • Başarı elde etme (achieve) fırsatı veriyor

Böylece;

 • Katılım (participation) ve bağlılık (engagement) sağlanıyor
 • Marka bağlamında daha derin bir duygusal bağ yaratılıyor (öğretme, ikna etme, motive etme)
 • İnsanların davranışlarını etkileme gücü sağlıyor

Örnek :

 • Like 10 puan
 • Share 10 puan
 • Ankete katıl 20 puan
 • Fotoğraf yolla 50 puan
 • Makale yayınla 100 puan
 • Vb.

Explore Smarty